“Peter is een gedreven interim, die zowel onderwijs- als teamprocessen snel analyseert, ziet wat er nodig is en dit duidelijk benoemt naar alle actoren. Hij werkt vervolgens resultaatgericht aan de noodzakelijke verbeteringen en/of cultuuromslag. Hij is loyaal, betrouwbaar en heeft of voor de ‘zachte’ kant van ons werk. Hij geeft om leerlingen; is een écht onderwijsmens. Is gericht op ontwikkeling van mensen en een prettige collega voor andere directeuren. Soms recht voor z’n raap en daarmee ook een interessante spiegel en sparringpartner voor de bestuurder.” (Bestuurder Blick op Onderwijs).

“Beste meneer de Been,

Ik wil u even complimenteren over hoe u uw werk als interim directeur op de Groeiplaneet verricht. Begin van het jaar had ik u een vraag gesteld en daar had ik snel en duidelijk antwoord op gehad. Ook de berichtgevingen die u doet zijn duidelijk en helder. U houd ons goed op de hoogte en laat ons welkom voelen om contact met u op de nemen als dat nodig is.” (Ouder obs de Groeiplaneet).

“Ik heb Peter als collega-directeur leren kennen bij Leerrijk! Zijn manier van werken kenmerkt zich door vanuit enorme bevlogenheid voortdurend te werken aan verbeteringen in het onderwijs. Peter houdt zijn vak goed bij en is op de hoogte van alle belangrijke onderwijs gerelateerde ontwikkelingen. Hij heeft een heldere visie en maakt deze ook kenbaar aan zijn collega’s. Door het stellen van goede vragen zet hij anderen aan tot denken, waardoor het goede spoor gevonden kan worden.
Daarnaast heb ik Peter ervaren als een warme persoonlijkheid die oprecht geïnteresseerd is in zijn collega’s. Zijn laagdrempelige benaderbaarheid en humor zorgen ervoor dat het prettig werken is met hem.” (Collega-directeur bij Leerrijk!).

“Peter is een vakinhoudelijk sterke leidinggevende. Vanuit vertrouwen en wederzijds respect samen opbouwend naar de stip op de horizon. Gedeeld leiderschap vanuit heldere visie ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast is Peter als persoon een vriendelijke, aimabele man met een gezonde dosis humor. Prettig om mee samen te werken!” (Oud-collega bij De Vijf Hoeven Tilburg).

“Peter is een directeur met veel onderwijsinhoudelijke kennis. Hij heeft goed zicht op wat er nodig is en onderneemt stappen om de school verder te laten ontwikkelen. Juist bij die onderwijskundige ontwikkelingen staat Peter in zijn kracht. Hij vindt het belangrijk om het team daarin mee te nemen. Dit wordt door het team dan ook erg gewaardeerd. Hij toont interesse in de mens achter de leerkracht en maakt tijd voor persoonlijk contact. Hij communiceert daarbij open en eerlijk. Hij ziet de kwaliteiten van mensen en stimuleert mensen om zich daar verder in te ontwikkelen. Vooral dat laatste ben ik hem erg dankbaar voor, ik heb veel van hem mogen leren.” (Oud-collega op bs Baardwijk).

Peter is een ambitieuze en doelgerichte directeur.
Hij is sterk in het formuleren van heldere doelen en beschikt over het vermogen om een team daar naartoe te begeleiden.
Hij heeft een heldere visie op onderwijs en zijn werkwijze is transparant. Peter vindt samenwerking belangrijk en stimuleert leerkrachten om zich verder te ontwikkelen als professional.
Peter verliest de persoon achter de professional niet uit het oog en gaat altijd graag het gesprek met je aan. (Oud-collega op bs Cleijn Hasselt).

Peter was een paar jaar terug mijn directeur op bs. Cleijn Hasselt in Tilburg. Ik vond hem fantastisch. Een wervelwind door de school met verfrissende ideeën, nieuwe kijk op situaties en mensen, en altijd ontzettend gemotiveerd.
Hij kijkt verder dan de hokjes binnen een school. Hij durft zich ook buiten deze hokjes te begeven en motiveert en spoort collega’s aan om dit ook te willen en vooral te durven doen.
Peter ziet mogelijkheden waar sommige ze niet zien. En altijd staat het onderwijs en leerlingen bij hem centraal. Hij staat niet boven hen. Hij staat naast hun. Zo was hij bij ons één van de weinige leerkrachten die samen met de leerlingen in onze tuin ging werken. Met zijn enthousiasme kreeg hij een heleboel leerlingen bij elkaar om samen met hem daar te gaan werken en zo op een andere manier te leren over de natuur en materialen.
Ik heb veel van Peter geleerd. Om te durven veranderen, niet vastgeroest te blijven zitten. Te kijken wat je mogelijkheden zijn, en voor deze op te komen Peter heeft mij hierin ontzettend geholpen. Peter ziet waar de kwaliteiten van mensen liggen en probeert deze te stimuleren. Iets wat ik ontzettend in hem gewaardeerd heb en hem dankbaar voor ben. (Oud-collega onderwijsassistent op bs Cleijn Hasselt).

Peter was een Leerrijk! collega-directeur met wie ik fijn heb samengewerkt en van wie ik veel heb geleerd.
Tijdens het directeurenoverleg pakt hij zijn rol door het gesprek aan te gaan en zijn mening te delen. Hij kijkt naar gemeenschappelijke belangen op stichtingsniveau en weet hoe je goed onderwijs voor leerlingen moet organiseren. Peter is deskundig, gemotiveerd, hulpvaardig en prettig in de omgang waardoor ik, als adjunct directeur, in korte tijd veel van hem heb kunnen leren. Tijdens onze gesprekken heeft Peter mij geholpen door goed te kijken, te luisteren en de juiste vragen te stellen. De gesprekken hadden te maken met leiderschapsontwikkeling, maar ook met persoonlijke ontwikkeling. Peter heeft mij nieuwe inzichten gegeven en gemotiveerd om stappen te zetten. (Oud-collega adjunt-directeur bij Leerrijk!).

Ik heb vijf jaar met Peter mogen werken, waarbij ik hem heb leren kennen als een hardwerkende en gedreven directeur. Hij is krachtig in het altijd het goede willen doen voor het kind. Welke beslissingen daarvoor ook genomen moeten worden, voor hem is het van essentieel belang dat het welbevinden van het kind en het kunnen ontwikkelen van haar of zijn talenten voorop staat. Peter heeft een sterke onderwijsvisie en weet in korte tijd een school weer op de rit te krijgen. (Oud-collega adjunct-directeur bs De Vijf Hoeven).