Coaching (startend) directeur

In mijn eerste jaar als directeur vond ik het lastig om het roer over te nemen. Het voelde alsof alle lessen waren voorbereid en ik deze moest gaan geven. In het coachtraject met Peter hebben we gekeken naar mijn kwaliteiten en mijn leerpunten. Waar wil ik heen en waar wil ik met de school heen? Door het stellen van de juiste vragen werd ik aan het denken gezet en kwam ik steeds meer in mijn kracht te staan. Het heeft mij geholpen de school eigen te maken en mijn koers te bepalen. Daarnaast was er ook ruimte voor praktische vragen waar ik als startend directeur geen of te weinig ervaring in heb. Dit alles heeft mij geholpen om met meer vertrouwen te kunnen bouwen aan “mijn” school.

Als startend directeur komt er heel veel op je af. Niet alleen op het gebied van praktische zaken als administratiesysteem, financiën en beheer. Vooral personeelszaken en onderwijskundige aansturing is voor startend leidinggevenden nieuw. Kortom, er is nog veel om verder in te ontwikkelen!

Het is voor iedere leidinggevende zaak om zich hierin voortdurend te ontwikkelen en soms tegenspraak te organiseren. Een coach kan hierin helpen om naar de eigen rol te kijken. Vragen als:

  • Welke leiderschapsstijl past bij mij?
  • Hoe kan ik het aanwezige potentieel op school benutten?
  • Wat is de cultuur op school?

Persoonlijk leiderschap speelt een grote rol en tijdens een coachingstraject ga je samen met de coach op zoek naar wat bij jou past. Wat drijft je? Wat heb je zelf te ontwikkelen? Waar wil je met je team naar toe? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Wilt u nieuw gedrag leren of juist oude gewoontes veranderen? Wilt u iemand die over uw schouder meekijkt naar de dingen die u doet, voelt of denkt?

Als leidinggevende herkent u ongetwijfeld de noodzaak of de wens om gedrag te veranderen en nieuwe competenties te ontwikkelen. Coaching is dan een krachtig hulpmiddel. De coach kijkt samen met u naar alternatieven die bij u passen en hiermee gaat u aan de slag. De coach houdt u als het ware de spiegel voor en geeft u terug wat u aan gedrag, denken en voelen laat zien. Coaching is soms confronterend en dat valt niet altijd mee, maar het helpt om nieuwe competenties aan te leren en te gebruiken.

Ook kan het soms handig zijn om via beeldbegeleiding terug te kijken. Denk aan het voeren van gesprekken met teamleden of vergaderingen. We kijken dan samen terug naar wat goed ging en waar momenten waren die gemist werden of een andere keer anders zouden kunnen.

Coaching on the job (leerkrachten)

Wanneer een medewerker naar het inzicht van de leidinggevende niet voldoende functioneert, hoeft dit nog niet het einde van de werkrelatie te betekenen. Sterker nog, een werknemer moet alle kansen krijgen om zich te verbeteren, al dan niet met hulp. Net als een leidinggevende, kan een leerkracht dan ook een coach gebruiken.

Op deze manier is ontwikkeling natuurlijk meer beladen en minder gestuurd door eigen motivatie. Toch zijn er in dit soort situaties voldoende mogelijkheden voor groei. In een coachingstraject bij onvoldoende functioneren wordt het gedrag onderzocht. Er wordt gekeken naar weerstanden en/of belemmerende overtuigingen en hoe dit omgezet kan worden in nieuw gedrag. Met dit nieuwe gedrag gaat de medewerker aan de slag, waarbij, daar waar nodig, de coach ondersteunt.

Wat gaat goed en wat minder? Waarom lukt het niet om rust te creëren in de groep? Wat is de rol van de leerkracht in het geheel? Waarom lukt het niet om de resultaten op orde te krijgen?

Vanuit de praktijk wordt gekeken naar waar mogelijkheden liggen. Vooraf zal te allen tijde een voorgesprek met de leidinggevende plaatsvinden, zodat ook vanuit dat oogpunt bepaald wordt wat in de ogen van de leidinggevende dient te verbeteren. De verdere coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk.

Na een startgesprek zal tussendoor een evaluatie plaatsvinden en aan het eind van het traject (of afgesproken periode) zal een eindevaluatie plaatsvinden, waarbij duidelijk is of leerkracht voldoende ontwikkeling heeft laten zien.