Een nieuw schooljaar

In juli 2019 besloot ik voor mezelf te beginnen. Een spannende stap, want ik had helemaal niets. Alleen vertrouwen in mezelf…. In september 2019 zegde ik mijn baan op en vanaf 1 december zat ik dan zonder baan.

Half november had ik mijn eerste contacten met een bestuur dat op zoek was naar een interim-directeur. De school was onvoldoende beoordeeld en na de herfstvakantie was de directeur uitgevallen. De verwachting was dat deze opdracht tot 1 maart zou duren.

29 November was mijn laatste werkdag op mijn oude school en 2 december zou ik beginnen op mijn interim-school. Ik was dan geen werknemer meer, maar opdrachtnemer.
Al snel bleek de opdracht langer te gaan duren en dat was voor mij een geluk bij een ongeluk. De reistijd is fors, zeker met de files. Maar door corona werd het rustiger op de wegen én zat ik niet zonder werk. Als zelfstandige is het dan toch “geen werk, geen geld”.

Vanaf maart is de focus op de werkzaamheden echt veranderd. Van verbetermanagement werd het crisismanagement. En toen besloot de directeur ook niet terug te keren. Ook na de zomervakantie zou ik blijven totdat een nieuwe directeur geworven is én de inspectie is geweest.

De interne audit net voor de zomervakantie is positief, dus dat schept vertrouwen. Als je echter langer op een school blijft, verandert echter ook de opdracht enigszins. Er is inmiddels sprake van verbetermanagement én overbruggingsmanagement.

Inmiddels is schooljaar 2020-2021 begonnen. De eerste studiedag zit erop: didactisch handelen op deze school. Wat is een goede les? En hoe zien we dat in de klassen terug?

Middels een filmpje kijken we naar twee zeer verschillende lessen van Koen Wauters en Tom Waes en bespreken we waar een goede les aan moet voldoen. Er worden koppels gemaakt en ieder koppel maakt voor de eerste keer hun eigen kijkwijzer. Nog voor de herfstvakantie gaan collega’s bij elkaar kijken en hebben een nagesprek aan de hand van hun eigen kijkwijzer. Later volgt weer een studiedag en zalsteeds meer een kijkwijzer van de school ontstaan.

Collegiale consultatie krijgt zo eindelijk werkelijk vorm en anders dan voorheen hebben leerkrachten het gevoel dat ze er tijd voor hebben en krijgen en dat ze richtlijnen hebben om collegiale consultatie vorm te geven.

2 November staat het inspectiebezoek op het rooster en wij hebben er alle vertrouwen in dat we een voldoende krijgen. Maar…… daar nemen we eigenlijk geen genoegen mee. Het team gaat voor een GOED!

Wat een mooi begin van een nieuw schooljaar!